Privacyverklaring

WhyNot Wijnand is gevestigd in Arnhem.

Ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 57003297

In de privacyverklaring van WhyNot Wijnand wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door WhyNot Wijnand. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal

soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Contactgegevens WhyNot Wijnand

Wijnand Slurink

Persoonsgegevens die worden verwerkt

WhyNot Wijnand verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de bijbehorende diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan WhyNot Wijnand hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je zelf actief hebt verstrekt
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer

Doel van verzamelen persoonsgegevens

WhyNot Wijnand verwerkt enkel jouw gegevens als je in contact staat met WhyNot Wijnand. Er zijn verschillende doelen waarvoor deze gegevens gebruikt worden:

 • Om contact op te nemen tijdens het productieproces, bijvoorbeeld voor:
  • Contact gegevens voor offertes, facturen & afspraken over de productie
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Overige gegevens die nodig zijn voor productie & script, deze worden altijd zelf actief verstreken
 • WhyNot Wijnand verwerkt ook persoonsgegevens als WhyNot Wijnand hier letterlijk toe verplicht is, zoals de gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

WhyNot Wijnand neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van WhyNot Wijnand) tussen zit.

Locatie van bewaarden persoonsgegevens

De persoonsgegevens kunnen op verschillende plekken bewaard worden, deze zijn enkel inzichtelijk door WhyNot Wijnand.

 • Adresboek
 • Mailservice
 • In sommige gevallen ook in productiedocumenten (Script, callsheets, notities) op de systemen van WhyNot Wijnand.

Delen van persoonsgegevens met derden

WhyNot Wijnand verkoopt jouw gegevens niet aan derden en maakt deze ook niet openbaar. Gegevens zullen uitsluitend verstrekken worden aan derde als dit voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiervoor geef jij altijd nadrukkelijk toestemming vooraf.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt

WhyNot Wijnand gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. WhyNot Wijnand gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan de website heeft WhyNot Wijnand je al geïnformeerd over deze cookies en is er toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door WhyNot Wijnand en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die WhyNot Wijnand van jou heeft opgeslagen in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@WijnandSlurink.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt WhyNot Wijnand jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. WhyNot Wijnand reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. WhyNot Wijnand wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Persoonsgegevens beveiligen

WhyNot Wijnand neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@WijnandSlurink.nl

Scroll naar boven